خطوط تولیدی تک نما

معرفی خطوط تولیدی تک نما شرکت کورد استحکام تک نما دارای 5 خط تولید فعال است. خط تولید 1 در فاز شماره یک این شرکت در شهرستان سقز و همچنین خط تولید های 2 و 3 نیز در فاز دو شرکت و مانند خط تولید اول در شهرستان سقز هستند. خط تولید چهارم در شهرستان… ادامه خواندن خطوط تولیدی تک نما

زیرسازی ساختمان چیست؟

زیر سازی ساختمان از جمله موارد مهم و ضروری است که در هنگام ساختن ساختمان نیازمند توجه زیادی است. زیر سازی با استفاده از شیوه و روش های اصولی امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. به گزارش اخبار ساختمان، در یک تعریف کلی می توان زیر سازی را اینگونه توصیف کرد: زیر سازی عبارت است از… ادامه خواندن زیرسازی ساختمان چیست؟