خطوط تولیدی تک نما

معرفی خطوط تولیدی تک نما شرکت کورد استحکام تک نما دارای 5 خط تولید فعال است. خط تولید 1 در فاز شماره یک این شرکت در شهرستان سقز و همچنین خط تولید های 2 و 3 نیز در فاز دو شرکت و مانند خط تولید اول در شهرستان سقز هستند. خط تولید چهارم در شهرستان… ادامه خواندن خطوط تولیدی تک نما