زیرسازی ساختمان چیست؟

زیرسازی ساختمان چیست؟

زیر سازی ساختمان از جمله موارد مهم و ضروری است که در هنگام ساختن ساختمان نیازمند توجه زیادی است. زیر سازی با استفاده از شیوه و روش های اصولی امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.

به گزارش اخبار ساختمان، در یک تعریف کلی می توان زیر سازی را اینگونه توصیف کرد: زیر سازی عبارت است از واسطه اتصال ساختمان به زمین که نیروی ناشی از ساختمان از طریق آن به خاک منتقل می شود. کف سازی از دیگر مواردی است که بعد از زیر سازی انجام می شود و در واقع مرحله بعد از زیر سازی است. جهت اطمینان از این که کف سازی دارای استحکام کافی بوده و فاقد رطوبت است، نیازمند عملیاتی هستیم که به آن زیر سازی می گویند.

همچنین زیر سازی باید به گونه ای باشد که وقتی کف سازی بر روی آن انجام می شود، کاملا مساوی و تراز باشد. در ادامه این مطلب به بررسی بیشتر زیر سازی ساختمان خواهیم پرداخت.

زیرسازی ساختمان چیست؟

زیر سازی ساختمان چیست؟

زیر سازی ساختمان از جمله موارد مهم و ضروری است که در هنگام ساختن ساختمان نیازمند توجه زیادی است. زیر سازی با استفاده از شیوه و روش های اصولی امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. به گزارش اخبار ساختمان، در یک تعریف کلی می توان زیر سازی را اینگونه توصیف کرد: زیر سازی عبارت است از واسطه اتصال ساختمان به زمین که نیروی ناشی از ساختمان از طریق آن به خاک منتقل می شود.

کف سازی از دیگر مواردی است که بعد از زیر سازی انجام می شود و در واقع مرحله بعد از زیر سازی است. جهت اطمینان از این که کف سازی دارای استحکام کافی بوده و فاقد رطوبت است، نیازمند عملیاتی هستیم که به آن زیر سازی می گویند.
همچنین زیر سازی باید به گونه ای باشد که وقتی کف سازی بر روی آن انجام می شود، کاملا مساوی و تراز باشد. در ادامه این مطلب به بررسی بیشتر زیر سازی ساختمان خواهیم پرداخت.

وظایف زیرسازی ساختمان چیست؟

به طور کلی زیر سازی ساختمان دو وظیفه اصلی را بر عهده دارد. اولین وظیفه ایجاد یک سطح مساوی و مستحکم در تراز است. این امر باید به گونه ای باشد که در هنگام اجرای فرش کف هیچ گونه برآمدگی وجود نداشته و کاملا صاف باشد.

حفظ روسازی از نفوذ رطوبت نیز از دیگر مواردی است که در هنگام اجرا باید توجه زیادی به آن شود. اگر در هنگام تهیه طرح یا اجرای عملیات کف سازی، به خصوصیات زمین مورد نظر توجه نشود، ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

ایجاد ترک های ناشی از نشست نا متجانس خاک، نفوذ رطوبت به محیط زندگی و مصالح ساختمانی از عوامل زیر سازی غیر اصولی است.

عملیات زیر سازی چگونه انجام می شود؟

برای انجام عملیات زیر سازی بهتر است چند نکته را مورد توجه قرار داده و آن را رعایت کنید. قبل از هر چیزی ایجاد استحکام لازم برای روسازی باید انجام پذیرد. زمینی که قصد ساخت ساختمان بر روی آن را دارید، ممکن است از انواع نامناسب جهت ساختمان باشد. برای مثال زمین هایی که دارای خاک های زراعی بوده و بیش از حد رس به همراه دارند، فاقد مشخصات لازم جهت اجرای زیر سازی هستند.

به طور معمول جهت مناسب نمودن خاک زیر سازی دو راه پیشنهاد می شود. اولین راه برداشتن خاک اولیه تا رسیدن به خاک مناسب است. بعد از این کار خاکریزی با مخلوط در لایه های 20 سانتی متری انجام می شود. با مرطوب نمودن مخلوط خاک و کوبیدن لایه های مخلوط شده توسط غلتک می توان تراز و تساوی را در خاک ایجاد کرد.

حالت دوم به این صورت است که خاک محل مورد نظر را باید آنقدر با غلتک کوبید تا به مقاومت مورد نظر برسد.

حفظ رو سازی از رطوبت خاک دومین مورد در هنگام عملیات زیر سازی است. خاک ها رطوبت را به داخل خود می کشند؛ هرچه خاک متراکم تر باشد، این اتفاق بیشتر می افتد. به واسطه قانون لوله های موئینه، هرچه فاصله بین ذرات خاک کمتر باشد آب میل بیشتری به بالا رفتن پیدا خواهد کرد. انجام آزمایشاتی قبل از زیر سازی ساختمان کیفیت زیر سازی شما را بالا برده و به تناسب باعث مقاومت بیشتر ساختمان شما می گردد.

آزمایشات پیشنهادی قبل از زیر سازی کدام اند؟

برای انجام عملیات زیر سازی بهتر است چند نکته را مورد توجه قرار داده و آن را رعایت کنید. قبل از هر چیزی ایجاد استحکام لازم برای روسازی باید انجام پذیرد. زمینی که قصد ساخت ساختمان بر روی آن را دارید، ممکن است از انواع نامناسب جهت ساختمان باشد. برای مثال زمین هایی که دارای خاک های زراعی بوده و بیش از حد رس به همراه دارند، فاقد مشخصات لازم جهت اجرای زیر سازی هستند.

به طور معمول جهت مناسب نمودن خاک زیر سازی دو راه پیشنهاد می شود. اولین راه برداشتن خاک اولیه تا رسیدن به خاک مناسب است. بعد از این کار خاکریزی با مخلوط در لایه های 20 سانتی متری انجام می شود. با مرطوب نمودن مخلوط خاک و کوبیدن لایه های مخلوط شده توسط غلتک می توان تراز و تساوی را در خاک ایجاد کرد.

حالت دوم به این صورت است که خاک محل مورد نظر را باید آنقدر با غلتک کوبید تا به مقاومت مورد نظر برسد.

حفظ رو سازی از رطوبت خاک دومین مورد در هنگام عملیات زیر سازی است. خاک ها رطوبت را به داخل خود می کشند؛ هرچه خاک متراکم تر باشد، این اتفاق بیشتر می افتد. به واسطه قانون لوله های موئینه، هرچه فاصله بین ذرات خاک کمتر باشد آب میل بیشتری به بالا رفتن پیدا خواهد کرد. انجام آزمایشاتی قبل از زیر سازی ساختمان کیفیت زیر سازی شما را بالا برده و به تناسب باعث مقاومت بیشتر ساختمان شما می گردد.

آزمایشات پیشنهادی قبل از زیر سازی کدام اند؟

جهت انجام آزمایش قبل از زیر سازی ابتدا یک لوله شیشه ای را درون یک کاسه پر از خاک رس قرار دهید. سپس آن را با وسیله مناسبی کاملا متراکم کنید. پس از این کار در داخل کاسه آب بریزید و دقت کنید که آب تا چه ترازی بالا خواهد آمد.

آزمایش دومی که می توانید، انجام دهید این است که درون یک لوله شیشه ای خالی مقداری ماسه که در آن کمی رس وجود دارد، بریزید. همانند آزمایش قبلی باید آن را متراکم کنید. درون کاسه را آب بریزید و تراز نفوذ آب از داخل کاسه به داخل لوله را مشخص کنید.

سومین آزمایش پر کردن لوله شیشه ای از ماسه است. این آزمایش را نیز مانند دو آزمایش قبلی باید انجام دهید و تراز آن را اندازه گرفته و روی شیشه علامت بزنید.

آزمایش آخر پر کردن لوله از شن است. روند این آزمایش را نیز مانند آزمایش های قبلی باید طی کنید.

اگر نتایج آزمایش های خود را با یکدیگر مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که رقم صعود آب در هر آزمایش چه مقدار است. میزان نفوذ آب به داخل شن تقریبا صفر است و به همین دلیل هنگام زیر سازی ساختمان زمینی که خاک آن از شن باشد، بسیار مورد توجه قرار می گیرد.

از این خاک جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف ساختمان استفاده شده و با قرار دادن یک لایه قلوه مانع از نفوذ رطوبت به داخل مصالح کف سازی می شود. به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف طبقه زیرین ساختمانی که مستقیما با زمین در ارتباط است، باید 25 الی 30 سانتی متر از روی خاک کوبیده را قلوه درشت چید. قلوه چینی مانع از نفوذ رطوبت از خاک به سطوح بالاتر شده و پوشش روی قلوه چینی توسط شن و ماسه باعث به وجود آمدن سطح مناسب برای بتن کف می شود.

مرحله سوم در عملیات زیر سازی ساختمان ایجاد یک سطح یکسان و محکم است. فرش کف باید بر روی یک سطح یکسان قرار بگیرد. اگر عملیات فرش کف بر روی خشکه چینی انجام شود نتیجه مطلوبی نخواهید گرفت. برای اینکه این عملیات به صورت اصولی انجام شود باید حداقل پنج سانتی متر بتن را روی سطح مورد نظر بریزید. نوع بتن اجرا شده در زیر سازی باید با حداقل 200 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن باشد.

نکته ای که در هنگام عملیات زیر سازی ساختمان باید آن را رعایت کرد، توجه به تاسیسات زیر زمینی و قطعاتی است که در درون زمین قرار می گیرند. لوله های آب و فاضلاب و کابل ها باید در زیر بتن قرار بگیرند.

نوشته های بیشتر

لوگو شرکت کورد استحکام تک نما

خطوط تولیدی تک نما

معرفی خطوط تولیدی تک نما شرکت کورد استحکام تک نما دارای 5 خط تولید فعال است. خط تولید 1 در فاز شماره

انواع سقف در ساختمان

سقف از جمله مهم ترین قسمت های ساختمان است که به روش های مختلف اجرا می شود. این بخش از بنا باید

ادکا (اوتکا) چیست؟

میلگرد ادکا که با نام اوتکا نیز شناخته می شود، یکی از پر کاربرد ترین انواع آرماتورها در سقف تیرچه بلوک و

آدرس دفتر اصلی

ارسال پیام